Luchtgommen, back to basics

Netbeheerder, totaalbonus, verbeteringspremie, renovatiepremie…

Wij geven graag een overzicht van alle mogelijke subsidies en premies.  Om deze te bekomen dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen die niet door Reno Invest Pro bepaald worden. De bekomen info werd opgevraagd bij de juiste instanties en dient steeds gecontroleerd te worden bij hen.

Reno Invest Pro zorgt voor uw premiedocumenten

Via de netbeheerder Eandis of Infrax kan u in 2017 genieten van een premie van 6€/m² voor dak- of zoldervloerisolatie.  Wat de spouwmuren betreft is dit ook het geval, in 2018 daalt de spouwmuurpremie naar 5€/m². Wat dak- of zoldervloerisolatie betreft kunnen we nu nog niet meedelen wat de premie zal worden.

Wij verwijzen graag naar de website van de netbeheerders:

www.eandis.be/nl/klant/duurzame-mobiliteit/premies-en-fiscale-voordelen

www.infrax.be/nl/Mijn-premies

Vraag steeds na bij uw gemeente- of stad of zij premies geven.

De totaalbonus

Vanaf 1 januari 2017 kan wie investeert in aanmerking komen voor de totaalrenovatiebonus.

Hiervoor dient u in 3 of meer energiebesparende maatregelen te investeren. En moet u aan de voorwaarden van de gekozen premie en de bijkomende voorwaarden te voldoen.  U dient alle facturen van deze investering met datum vanaf 1 januari 2017 bij te houden.

Welke investeringen komen in aanmerking?

1.     Dak- of zoldervloerisolatie met minimum oppervlakte van 30m² en het volledige dak of zoldervloer dient geïsoleerd te worden.  Ook een premie beschikbaar via uw netbeheerder.

2.     Buitenmuurisolatie: spouwmuurisolatie, isolatie langs buitenzijde of binnenzijde. Ook hier dient er een minimum oppervlakte van 30m² geïsoleerd te worden en dienen alle muren binnen het beschermde volume geïsoleerd te worden.  Het beschermd volume is het volume van alle ruimten in een gebouw die thermisch afgeschermd zijn van de buitenomgeving (lucht of water), de grond en alle aangrenzende ruimten die niet tot een beschermd volume behoren. Ook een premie beschikbaar via uw netbeheerder.

3.     Kelder- of vloerisolatie op volle grond. Opnieuw met een minimum van 30m² en de volledige vloer en/of het volledige kelderplafond binnen het beschermd volume. Ook een premie beschikbaar via uw netbeheerder.

4.     Nieuwe beglazing: het glasoppervlak moet minimaal 5m² zijn en alle beglazing in de woning moet een U-waarde hebben van maximaal 1,1 W/m²K. Ook een premie beschikbaar via uw netbeheerder.

5.     Zonneboiler

6.     Warmtepomp

7.     Ventilatiesysteem: er is geen aparte premie voor een ventilatiesysteem, maar deze investering komt wel in aanmerking voor de totaalrenovatiebonus. Enkel ventilatiesystemen die warmte halen uit de afvoerlucht om de toevoerlucht op te warmen en vraaggestuurde ventilatiesystemen komen in aanmerking. Het ventilatiesysteem moet voor de volledige woning gebruikt worden.  Er is steeds een debietsmeting nodig om de werkelijke debieten te staven.

De aparte premies blijven behouden volgens de voorwaarden die gelden op het ogenblik van de uitvoering.

Welke bedragen kan u ontvangen

Eengezinswoningen

Totaalrenovatiebonus voor 3 investeringen: 1.250 euro
Totaalrenovatiebonus voor 4 investeringen: 1.750 euro
Totaalrenovatiebonus voor 5 investeringen: 2.750 euro (+ bewijs EPC dat de woning voldoet voor de eerste 5 investeringen)
Totaalrenovatiebonus voor 6 investeringen: 3.750 euro
Totaalrenovatiebonus voor 7 investeringen: 4.750 euro

Beschermde afnemers

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers wordt de bonus met 50% verhoogd.

De toekenning van de totaalrenovatiebonus gebeurt automatisch via de netbeheerder. Van zodra deze instantie vaststelt dat er 3 investeringen aangegeven werden zal u gecontacteerd worden.

Extra voorwaarden

Wij verwijzen graag naar www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/totaalrenovatiebonus-van-de-netbeheerder-beno-pass om alle voorwaarden te vernemen waaraan voldaan dient te worden. Bovenstaande info werd ook via deze website bekomen.

 

Verbeteringspremie

De verbeteringspremie is er voor specifieke verbeteringswerken aan de woning of voor verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen.

Dit is van toepassing indien:

·       U werken uitvoert aan uw wonig (dak, buitenschrijnwerk, elektriciteit, verwarming, sanitair, gevel, vochtbestrijding of uitbreidingswerken)
·       Uw woning minstens 25 jaar oud is
·       Uw gezin een inkomen heeft van hoogstens 30060€ (+1750€ per persoon ten laste)

Wij verwijzen hier eveneens naar www.wonenvlaanderen.be/premies/de-verbeteringspremie-voor-werken-aan-uw-woning om alle voorwaarden te bekijken. Bovenstaande info werd ook via deze website bekomen.

 

De renovatiepremie

De woning of het gebouw dat u omvormt tot woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 30 jaar oud zijn. Als u voor 1 januari 2017 een eerste aanvraag heeft gedaan voor een woning van minstens 25 jaar oud en u heeft daarvoor een premie toegekend gekregen, kan u na 1 januari 2017 nog een tweede aanvraag doen, ook al is uw woning nog geen 30 jaar oud.

Wie meer wenst te weten over deze premie kan hier terecht : www.wonenvlaanderen.be/premies/voor-wie-de-nieuwe-vlaamse-renovatiepremie